راز بلاگ

مرجع وبلاگ های ایرانی


نميشه همه چي براي تو باشه اي بابا!.....................

دنياي من براي تو

                                 آرام من احساس براي تو

آغوش من

                  زيباييش براي براي تو

دويدم تاناكجاها

                         حرم تنم براي تو

انگار تنها كسم

                       بي كسيم براي تو

تاريك دنيا،تاريك

                      خاموشيم براي تو

مهرباني خريدارم

                         دل سنگم براي تو

تورا دوست دارم سنگ

                            سردي عشق براي تو

چشمانم خيس خيس

                      خداحافظ براي تو

جدايي سخت دلتنگي

                                       افسوس فاصله ها براي تو

مجبورم كه بميرم

                                      دنياي حسرت وغصه براي تو

 برچسب ها:
منبع مطلب